Аруба обещава 100% чиста енергия до 2020 г.

Аруба обещава 100% чиста енергия до 2020 г.

Аруба е остров, дълъг 35 км, разположен в южната част на Карибско море. На него изкопаемите горива се внасят, а над 80% от електричеството на острова се добива от мазут, който е изключително вреден. Но това ще се промени през следващите няколко години. Аруба обяви, че до 2020 г. ще премине към използването на 100% чиста електроенергия, разчитайки за целта на възобновяема енергия – вятърна и соларна.

Aruba-02

Прогресът на островното владение към устойчив начин на живот е факт, като вече има една вятърна ферма, а втора е в процес на изграждане. Допълнителни проекти в тази насока са соларен парк на летището и соларни панели на покривите на жилищни и обществени сгради. След като всичко това е готово, ще бъде достатъчно за осигуряване на голям процент от необходимото за острова електричество. Проучват се също опциите за термална енергия от океана, както и технологиите за съхраняване на тази енергия.

Aruba-01

Търсят се още начини за превръщане на отпадъчни материали в енергия и за повишаване ефективността на енергията. За да се използват оптимално всички ресурси, ще се наложи островът да претърпи някои промени, например да има определена квадратура незастроени площи, както и други особености. Отделна компания действа по проект за климатични системи с лед, които да работят през нощта, когато разходите за енергия са по-ниски.

Джъстин Локе, директор на енергийната програма на Аруба, споделя:
“Към този момент островите плащат едни от най-високите цени за електрическа енергия в света. В същото време имат и едни от най-добрите източници за възобновяема енергия. Ето защо е повече от нормално да се стремят да преминат към чиста енергия.”

Aruba-clean-energy-wind-turbines-offshore

Напредналите технологии като платформи с вятърни турбини в океана и други подобни също ще са необходими, за да се достигне до амбициозно поставената цел: 100% чиста енергия до 2020 г.