Възобновяема енергия за Аржентина

Възобновяема енергия за Аржентина

В Аржентина обявиха, че 2017 е годината на възобновяемата енергия за страната. Стремежът е да се повиши вниманието към значението на устойчивия начин на живот.

shutterstock_1490410

Правителството в южноамериканската държава публикува официалното Постановление 9/2017, в което се набляга на новите крачки към този устойчив начин на живот: чрез възобновяема енергия, както и чрез геотермална енергия. В постановлението се споменава, че целта е до 2025 г. делът на възобновяемата енергия в Аржентина да бъде 20%.

Постановлението е следствие от приемането на Парижкото споразумение относно изменението на климата. В основите на последното са заложени усилия в глобален аспект за намаляване на излъчваните парникови газове.

shutterstock_258049202

Друга цел, която правителството си е поставило, е 8% възобновяема енергия в консумацията на електричество до края на тази година. В резултат през следващите няколко години ще бъдат обявени публични проекти из цялата страна. Очаква се до 2025 г. 10 гигавата възобновяема енергия да бъдат добавени към мрежата в Аржентина.

През октомври 2016 г. правителството обяви проекти за 1.1 гигавата възобновяема енергия. В тях се включваха 400 мегавата соларна енергия, вятърна енергия, биоенергия, както и редица други по-малки проекти.

shutterstock_522443608

Ще бъдат спонсорирани също различни семинари, обучения, конференции и образователни програми, които да допринесат за употребата на възобновяема енергия.