Защо да купуваме дрехи втора употреба

Защо да купуваме дрехи втора употреба

През последните години загрижеността за околната среда става все по-актуална тема. Международни организации с огромно влияние върху живота на обществото се опитват да достигнат до всеки един човек с посланието, че природата предлага ограничени ресурси и трябва да подхождаме внимателно към използването им. Ето тук идват екологични ползи от магазините за дрехи втора употреба.

Макар екологичните съображения никога да не са били основна мотивация за повторната употреба на дрехи, според доклад на Европейската комисия облеклото оказва между 2% и 10% въздействие върху околната среда.

Според резултатите, посочени в същия доклад, облеклото и обувките се нареждат след храната, напитките, транспорта и жилищното строителство по въздействие върху околната среда. Въпреки че по своя характер не са сред основните фактори, облеклото се определя като възможен начин за намаляване на влиянието на човешката дейност върху обкръжаващата го среда.

Защо-да-купуваме-дрехи-втора-употреба

Един от апелите, който е част от политиката за насърчаване на употребата на дрехи втора употреба, представляват ежегодните събития, които подканят хората да даряват дрехи, да купуват такива и да се отнасят отговорно към този тип продукти, избягвайки излишество.

Най-потребяващите текстил държави са западните. Там стои въпросът за преосмисляне на начина, по който се потребяват дрехите. Изключително активно се работи върху съхраняването и продаването им на компании, занимаващи се с дрехи втора употреба. Независимо къде ще бъдат пласирани, те заслужават да получат втори живот.

Според проучвания заместването на закупуването на нова дреха с придобиването на вече използвана оказва немаловажен ефект върху околната среда. По този начин се намалява съществено използването на ограничените ресурси в природата.

Изследване, публикувано в The International Journal of Life Cycle Assessment, сочи, че закупуването на 100 артикула от магазин за дрехи втора употреба спестява ефекта върху околната среда от закупуването на между 60 и 85 нови дрехи в зависимост от държавата, за която става дума.

Изчисленията на учените сочат, че тези 100 артикула втора употреба оказват между 14% понижаване на ефекта на глобалното затопляне от една фланелка и 45% понижаване на токсичността, когато става дума за памучни панталони.

Макар някои потребители да подхождат с недоверие към дрехите втора употреба, немалко са причините, които наклоняват везните към ползите за човека и положителния ефект на тази индустрия върху околната среда.

Според изчисления 70% от населението на света носи дрехи втора употреба. Тази цифра показва огромното значение на този тип облекло не за милиони, а за милиарди хора на планетата. Освен икономически по-изгодни, дрехите втора употреба могат да бъдат оценени от екологична гледна точка.

Като икономически ефект си струва да посочим две основни неща:

Първо, този тип дрехи са по джоба на потребителя и предлагат богато разнообразие от модели и десени.
Второ, събирането, рециклирането и връщането на пазара на дрехите върви ръка за ръка със създаването на много работни места из цял свят.

В заключението на изследването се подчертава, че индустрията за втора употреба допринася за намаляването на свръхпроизводството на дрехи, което се наблюдава в наши дни, и категорично понижава потребността от използване на ценни природни ресурси.