Игра на дронове

Игра на дронове

Представете си какво би било, ако дължината Ви е между 3 и 30 метра, а теглото – между 135 килограма и 190 тона. Звучи така, сякаш бихте могли да се справите с всичко, нали?
Е, и тук има уловка… Днес ще си поговорим за китове!

shutterstock_470684099

Китовете са едни от най-интересните морски бозайници. Те се срещат във всички океани, дишат въздух (да, точно като нас), похапват планктон или риба/малки бозайници и, според официалните данни, синият кит е най-голямото животно на света (както и най-голямото животно, съществувало някога, като тук се включват и екземплярите, открити от Мезозойската ера).

shutterstock_43277824

Но какво се случва, когато тези гигантски същества се оплетат в мрежи, други рибарски принадлежности или боклуци? Китовете могат да се наранят или дори да умрат, а често не успяват да се измъкнат от капана, при все че са толкова големи по размер.

shutterstock_781441834

Вече от няколко десетилетия NOAA (Националната агенция на океанографски и атмосферни изследвания –федерално ведомство в структурата на Министерството на търговията на САЩ, което има за цел да следи състоянието на океаните, главните водни пътища и атмосферата) и доброволците, които са част от агенцията, полагат грижи за освобождаването на оплетените китове, като използват своеобразни харпуни с ножове, закрепени върху дълги пръчки.

Това е доста смела и благородна инициатива, но същевременно е и доста опасна и времеемка. Ето защо специалните групи, които освобождава тези морски приятели, вече използват дронове, за да могат да им помагат.

Този нов метод на търсене прави целия процес по-безопасен както за хората, така и за китовете. През последните три десетилетия доброволците от NOAA са ръководили освобождаването на над 1300 кита. ?