Какво е зелена архитектура?

Какво е зелена архитектура?

Зелена архитектура, или зелен дизайн, представлява устойчива архитектура. “Зелените” архитекти или дизайнери се стремят да опазят въздуха, водата и земята, като за тази цел избират екосъобразни материали и строителни методи.

shutterstock_360829034

Всичко е въпрос на правилните материали, важни фактори са още естественото проветряване и светлина в сградите, в които живеем, работим и творим. Зелената архитектура е благоприятен фактор за намаляване на климатичните промени и негативното влияние, което хората имат върху околната среда и върху цялата планета.

Принципите за устойчив дизайн при зелената архитектура са умерено и ефективно използване на енергията, както и на всички останали ресурси и строителни материали, и влиянието им върху естествената екосистема, в чийто район се намират сградите.

Енергийната ефективност може да се постигне по редица начини – например с разполагане на сградите по начин, който е оптимално съобразен с позицията на слънцето. Соларната, вятърната, геотермалната и водната енергия също не са за пренебрегване.

shutterstock_220877293

Предпочитаните материали за строителство са такива, които могат да бъдат рециклирани или са възобновяеми, или за чието производство се изразходва най-малко енергия. Най-добрият сценарий включва още два елемента: материалите да се добиват на локално ниво и да съдържат органични съставки, а не вредни химикали.

Architecture 2030 е организация с нестопанска цел, основана от архитекта Едуард Мазрия. Целта ѝ е строежът на всички нови сгради и големи магазини и реновациите на вече съществуващи обекти да се реализират така, че да се намали въглеродният отпечатък, а до 2030 г. – да изчезне напълно. Според Мазрия тази цел е постижима, необходимо е само да бъдат заложени стратегии за устойчив дизайн, генериране на възобновяема енергия на място, както и начини за снабдяване с такава.