Международен ден на жената

Международен ден на жената

8 март е денят, в който се мъжете по света обгръщат дамите наоколо с внимание – майките, съпругите, приятелките, познатите. Но какво стои всъщност зад този празник? Взимаме кратък урок по история, за да разберем.

8 March

Осми март е ден за международно признание на обществените, икономическите и политическите постижения на жените по цял свят. Празникът на практика започва като политическо събитие за социалистите, но постепенно става неразривна част от културата на редица страни. С течение на времето политическият нюанс на деня изчезва и той се превръща в чудесен повод мъжете да изразят своите положителни емоции и внимание към дамите около тях.

Как започва всичко? През 1908 г. в Ню Йорк жените организират шествие през града и излагат исканията си за по-кратък работен ден и по-добро заплащане, както и право на гласуване. Две години по-късно, през 1910 г., в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, на която се приема всяка година да се празнува денят на работничките и на международната им солидарност за борба за равноправие с мъжете във всички сфери на обществения живот. Следват още протести, както и отбелязване на деня в Дания, Германия и Австрия. По време на Първата световна война жените из цяла Европа провеждат шествия против войната, целящи да изразят солидарността на жените.

8 March FTD

През 1977 г. Общото събрание на ООН признава 8 март за Международен ден за правата на жените и за мир. В България денят първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 г., а през 1915 г. е първото публично честване. Празникът се празнува и още като Ден на майката.