Нов рекорд за възобновяемата енергия по света

Нов рекорд за възобновяемата енергия по света

През 2016 г. произвеждането на енергия от възобновяеми източници бележи нов рекорд – тя е достатъчна, за да се захрани половината Западна Европа.

Въпреки забавянето на предвидените инвестиции в този сектор, продължават да се изграждат нови соларни и вятърни ферми. Това показват данни от Доклада за глобалното състояние на възобновяемите енергийни източници 2017 на REN21 (Мрежата за политики в областта на възобновяемата енергия за 21 век, неправителствена организация към ООН).

shutterstock_113950426

Страни като Дания, Индия и Мексико в момента добиват възобновяема енергия на цена, по-ниска от тази на ядрената енергия или енергията от изкопаеми горива. Според доклада на REN21, капацитетът на възобновяемата енергия е достатъчен да захрани едновременно всяка къща във Великобритания, Германия, Франция и Италия.

Общата стойност на тези 161 гигавата възобновяема енергия е 187 милиарда британски лири, което е с 23% по-евтино, отколкото щеше да струва през 2015 г. Друга любопитна информация е, че Дания, Египет, Мексико, Перу и Обединените арабски емирства си доставят енергия на по-малко от 5 цента на киловатчас, което е много по-евтино от цената на изкопаемите горива и ядрената енергия.

shutterstock_340412207

През следващите години ще са необходими инвестиции в инфраструктура и нови инструменти за нейното управление – интегрирани мрежи за пренос и разпределение, мерки за балансиране и други.