Химическо или екологично чистене? И двете!

Най-лесният начин да премахнете петното от червено вино върху любимата Ви коктейлна рокля или калта, с която онзи безобразен шофьор опръска вълненото Ви палто, безспорно е химическото чистене. Но какви са последиците от Вашите безупречни дрехи?

Дори без да сте изчели десетки материали, посветени на темата, можете да си представите какъв е ефектът от химическото чистене върху околната среда. Химикалите, използвани в процеса, са токсични, имат летлив характер и са устойчиви на разграждане, което означава, че могат да се разнасят из въздуха, а предизвиканото химическо замърсяване може да се задържи в продължение на няколко десетилетия.

shutterstock_617024123

Екологичното химическо чистене вече е реалност! В Уотфорд (както името подсказва, това е във Великобритания), е открито VClean – първото съоръжение за химическо чистене, използващо само екологични материали.

Ето стратегията, която VClean предлага, за да се намали своето влияние върху околната среда:

>> Да се намалят отпадъците чрез осигуряване на висока ефективност при всички операции, включително текущи проверки на маршрутите за доставка и начините за пакетиране.

>> Да се намалят токсичните емисии чрез селекция от природосъобразни химикали за почистване и да се премине към система за отвеждане на отпадъците, при която се използва само вода.

>> Активно да се поощрява рециклирането сред клиентите и доставчиците, включително и да се премине към употребата на биоразградими материали.

>> Да разпространява богата гама от иновативни, екосъобразни и биоразградими препарати, които да намалят замърсяването върху околната среда, както и да се работи активно с търговци от Великобритания, а не с вносители.

Какъв е изводът? Трябва да стискате палци този зелен вариант на химическото чистене да се превърне в тенденция – ние определено стискаме нашите!