2017 – годината на устойчивия туризъм

2017 – годината на устойчивия туризъм

Световната организация по туризъм определи 2017 за Международна година на устойчивия туризъм.

В рамките на този период ще бъде промотирана ролята на туризма в пет ключови области:

  1. Устойчиво икономическо развитие
  2. Социално развитие и справяне с безработицата
  3. Ефективно използване на ресурсите; опазване на околната среда; изменение на климата
  4. Културни ценности и историческо наследство
  5. Взаимно уважение, мир и сигурност

Година на устойчивия туризъм

Според доклада на организацията за 2015 г. един милиард туристи са били на международни пътешествия през годината. Това се равнява на 10% от брутния вътрешен продукт на целия свят. Туризмът има потенциал да намали безработицата, да спомогне за местното развитие и да запознае хората с различни култури. Въпреки това, ползите от туризма невинаги се усещат на локално ниво и понякога могат да бъдат за сметка на опазването на околната среда.

Устойчивият туризъм е онзи фактор, който цели да се справи с всички тези препятствия – да помогне на местното развитие, да запази културното наследство и да въздейства положително на заобикалящата ни природа.

Какво всъщност е устойчив туризъм? Ето няколко примера от Европа:

Словения
От столица, в която автомобилният транспорт доминираше значително, Любляна сега е град с основен фокус върху обществения транспорт, пешеходните зони и велоалеите. Прогрес се наблюдава също и в опазването на зелените площи, които са характерни за града.

Исландия
Skagafjordur Food Chest е един от проектите, спечелили за региона на фиорда Скага наградата “Най-добра европейска дестинация” за 2015 г. Целта на проекта е да покаже как устойчивият туризъм помага за развитието на локалния бизнес и местната култура. Производителите на храна се обединяват с предприемачи от сферата на туризма, за да представят традиционната кухня на Исландия на посетителите, като по този начин се развива и икономиката.

Исландия

Португалия
Градът Ториш-Ведраш в Португалия е още един носител на зелена награда. Той е пример как да се развива туризмът, като същевременно се опазва околната среда. Основните цели на Тореш-Ведраш са да се запази биоразнообразието и усвояването на зелените площи, както и да се използват ефективно природните ресурси.