Remix подкрепи Melba Sofia Design Festival 2021

Remix подкрепи Melba Sofia Design Festival 2021

От 11 до 21 ноември се проведе четвъртото поред издание на международния фестивал за дизайн в София „Melba Sofia Design Festival“*. Верен на мотото „reuse, reduce, remix” и посветен на зелената страна на модата, Remix беше партньор на панел “Устойчивост“ на фестивала.

Едно от основните събития по темата беше работилница BABY, ONE MORE TIME за рециклиране на винили и модни аксесоари. На място всеки можеше на направи своя чанта или несесер от стари винили, събирани от предходни издания на фестивала и Чешкия център, след като разгледа предварително измислените модели от дизайнера Neva Balnikova.

Другото централно събитие в панел „Устойчивост“ на фестивала – дискусията „Устойчиви практики в дизайна“ запозна аудиторията с три европейски компании, които водят важна промяна в индустрията към по-екологично производство и консумация. Съчетавайки наука, дизайн и технологии, те предлагат нови, по-близки до природата модели за употреба на суровините. С презентации и в последваща дискусия, модерирана от Studio Komplekt, се включиха Шара Келе от Унгария, Джош Брито – основател на MakeGrowlab, Полша, и основателят на българската Biomyc Атанас Енев.

*Фестивалът Melba Sofia Design Festival 2021 смесва различни перспективи за дизайна в разнообразни творчески активности. Той е част от МЕЛБА – поредица от инициативи за дизайн, стартирана от Студио Комплект в края на 2017 г., която бързо се превърна в уникална платформа със силна общност и внимателно подготвено съдържание: онлайн двуезичен архив на съвременни български дизайнери, срещи на живо и годишен фестивал. След три издания 2018, 2019 и 2020 фестивалът успя да подчертае потенциала на дизайна, да запали сътрудничества, да привнесе ценен международен опит и да представи местните творци в международен контекст.