Σταθμός ηλιακής ενέργειας θα τροφοδοτεί τη Χαβάη τη νύχτα

Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι σημαντικοί, επειδή παράγουν ενέργεια χωρίς να ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Το κακό όμως είναι ότι μόλις ο ήλιος δύσει γίνονται τελείως άχρηστοι. Η Tesla και η Χαβάη όμως έχουν μια λύση για να χρησιμοποιούν την ενέργεια από τις ακτίνες του ήλιου, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας.

Το έργο Kapaia είναι ένας συνδυασμός μίας ηλιακής φάρμας ισχύος 13 MW της SolarCity στο νησί Kauai της Χαβάης και μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές τύπου Powerpack, συνολικής χωρητικότητας 52 MWh. Το σημαντικό αυτής της νέας εγκατάστασης, με κριτήριο τις συγκεκριμένες ανάγκες σε ενέργεια αυτού του ηλιόλουστου νησιού  στον Ειρηνικό, είναι ότι μπορεί να αποθηκεύει την  ενέργεια  τις ώρες αιχμής σε παραγωγή κατά τη διάρκεια της ημέρας, και στη συνέχεια να την έχει διαθέσιμη για τις ώρες αιχμής σε κατανάλωση τη νύχτα.

Αυτή είναι μία καινοτόμα διαδικασία για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, που κατέστη δυνατή από την Tesla (Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, εταιρεία αποθήκευσης ενέργειας και κατασκευαστής ηλιακών πάνελ) σε συνεργασία με το KIUC (Συνεταιρισμός Διαχείρισης Νήσου Kauai).Ο σταθμός, μαζί με τις λοιπές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Kauai, συμπεριλαμβανομένων της αιολικής και της βιομάζας, δε θα αποτρέψει εντελώς το νησί από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, αλλά θα μετριάσει τη χρήση τους.

Ο σταθμός της Tesla, επιπλέον από τη χρήση του για την καταπολέμηση των απίστευτα υψηλών τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος του νησιού, αποτελεί  επίσης μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου της πολιτείας της Χαβάης για την εξ’ ολοκλήρου τροφοδοσία της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2045. Το νησί Kauai έχει το δικό του στόχο να καλύψει το 70 τοις εκατό των αναγκών του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με την Tesla και το KIUC, το 45 στρεμμάτων έργο Kapaia θα μειώσει τη χρήση των ορυκτών καυσίμων κατά 1,6 εκατομμύρια γαλόνια το χρόνο. Η Tesla ελπίζει ότι το παράδειγμα από αυτό που έχει γίνει στο Kauai θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για το τι μπορεί να κάνει για άλλους εμπορικούς παρόχους ενέργειας σε όλο τον κόσμο.