2017 – έτος βιώσιμου τουρισμού

2017 – έτος βιώσιμου τουρισμού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) έχει ανακηρύξει το 2017 ως το Διεθνές Έτος Βιώσιμου Τουρισμού.

Το Διεθνές Έτος θα προωθήσει το ρόλο του τουρισμού στους εξής πέντε βασικούς τομείς:

(1) Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·
(2) Κοινωνική ένταξη, απασχόληση και μείωση της φτώχειας·
(3) Αποδοτική χρήση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής·
(4) Πολιτιστικές αξίες, πολυπολιτισμικότητα και κληρονομιά·
(5) Αμοιβαία κατανόηση, ειρήνη και ασφάλεια.

shutterstock_468271937

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για το 2015, ένα δισεκατομμύριο τουρίστες πραγματοποίησαν διεθνή ταξίδια το 2015, αντιπροσωπεύοντας το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει απασχόληση, να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, και να γνωρίσει στους ανθρώπους διαφορετικούς πολιτισμούς. Ωστόσο, τα οφέλη του τουρισμού δεν γίνονται πάντα αισθητά στις τοπικές κοινωνίες  και μπορεί να έχουν συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον.

Ο βιώσιμος τουρισμός, από την άλλη πλευρά, στοχεύει στο όφελος των τοπικών κοινωνιών, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του βιώσιμου τουρισμού σε όλη την Ευρώπη:

Σλοβενία

Η Λιουμπλιάνα, μία πόλη στους δρόμους της οποίας κυριαρχούσαν στο παρελθόν τα αυτοκίνητα, τώρα εστιάζει στις δημόσιες μεταφορές και σε δίκτυα πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων. Πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης στη διατήρηση και την προστασία των χώρων πρασίνου που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης.

Ισλανδία

Το σχέδιο Skagafjordur Food Chest , νικητής του βραβείου Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας (EDEN) για το 2015, καταδεικνύει πως ο βιώσιμος τουρισμός προωθεί τις τοπικές επιχειρήσεις και τον πολιτισμό. Οι τοπικοί παραγωγοί τροφίμων συνεργάστηκαν με τους επιχειρηματίες του τουρισμού για να προβάλλουν το παραδοσιακό φαγητό στους επισκέπτες, δίνοντας μια ώθηση στην οικονομία τους και αναδεικνύοντας την τοπική τους κληρονομιά.

shutterstock_249380863

Πορτογαλία

Ο δήμος του Torres Vedras είναι ένας άλλος νικητής του Ευρωπαϊκού Πράσινου Βραβείου – αυτή τη φορά το 2015, αποδεικνύει  πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός παράλληλα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι κύριοι στόχοι του Torres Vedras σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη χρήση γης είναι ο περιορισμός της απώλειας της βιοποικιλότητας και η μείωση της ανεξέλεγκτης χρήσης των φυσικών πόρων.