Първият подводен музей в Европа

Първият подводен музей в Европа

Представяме Ви Museo Atlantico и водите на Лансароте, в които британецът Джейсън деКайрес Тейлър създава необичаен свят от подводни скулптури.

shutterstock_22716559

Творецът създава своите огромни подводни творения с човешка височина, 300 на брой. За моделите на фигурите позират действителни личности: отчаяни бежанци или туристи, които си правят поредната “селфи” снимка. Всички те ще отидат на дълбините на Атлантическия океан около Лансароте. Нека Ви разкажем причината за този специален музей.

shutterstock_545695207

Океани и водни екосистеми

Океаните са дом за огромна част от живота на планетата и играят ключова роля за естествените процеси на земята – регулиране на климата, абсорбиране на въглероден диоксид и произвеждане на кислород. Също така са източник на храна за милиарди души по света. Без океаните животът не би бил същият. Според последни проучвания, едва 4% от океаните остават незасегнати от човешки дейности. Учените предвещават до 2050 г. 90% от естествените рифове да изчезнат. Звучи тъжно, нали?  

Глобалното затопляне

Изследванията на IPPC (Междуправителствения панел за климатични промени) сочат, че с това темпо на човешка активност до края на века температурите ще се повишат с между 1.4 и 5.8°C. Морското равнище може да се повиши с до 69 см през следващите 100 години, сочи статистиката на WWF (Световния фонд за дивата природа). Повишаващите се температури оказват ефект върху водните екосистеми и могат да доведат до ефекта Ел Ниньо – покачване на температурите на повърхностните води, съпътствано с обезцветяване на кораловите рифове.

shutterstock_399218077

Окисляване на океана

През последните 300 милиона години нивото на pH на океана е било постоянно, но през последните два века се забелязва 25% повишение на окисляването на водата. В резултат на това риби и други морски животни могат да се изправят пред затруднения с дишането, тъй като необходимият за тази цел кислород се намира по-трудно. Промяната в pH нивото може да бъде проблем и за редица водни обитатели, които имат нужда от калций, за да образуват черупки или коралови формации.

Влияние на туризма

80% от туризма се случва в крайбрежни райони, има плажове и коралови рифове до немалко популярни дестинации. Големият брой посетители е вреден, тъй като повишава морския трафик и човешкото влияние върху крехки видове, които обитават водите на океаните.

shutterstock_564560347

 

Замърсяване на водите

Средно хората използват около 300 милиона тона пластмаса всяка година. 8 тона от нея се изхвърлят в океаните. Тя се разгражда на малки частици и към днешна дата има места в океана, където съотношението на пластмаса към планктон е 26:1. 90% от морските птици имат пластмаса в стомасите си.

Друг вреден фактор е нефтът. Той отива във водите от нефтени разливи, корабоплаване, оттичане и разтоварване. Заради нефта водоустойчивостта на перата на птиците се губи. Нарушава се и козината на морските видове, която служи за топлоизолация. В резултат на това те умират от хипотермия.

Как помагат скулптурите?

Тези изкуствени рифове стават дом за редица морски видове – корали, водорасли, водни гъби и други. По този начин се увеличава морската биомаса, в резултат на което се помага на цялата водна екосистема. Материалите на скулптурите са с натурално pH и релефна повърхност, за да са лесна основа за закрепване и размножаване на водните обитатели.

shutterstock_402182896

Джейсън е работил по подобни проекти по бреговете на Мексико и Гренада, като при някои от тях се наблюдава увеличение на биомасата с 200% в дотогава необитаеми участъци от морското дъно.

Експозицията има за цел и да повиши вниманието на човечеството към проблемите с океаните.

“Знам, че не трябва да се привързвам към скулптурите. Те принадлежат на морето!”

Това казва творецът за своите произведения. Вдъхновете се от примера му и пазете богатствата на природата!