Τι είναι η πράσινη αρχιτεκτονική;

Τι είναι η πράσινη αρχιτεκτονική;

Η πράσινη αρχιτεκτονική ή ο πράσινος σχεδιασμός αποτελεί βιώσιμη αρχιτεκτονική. Ο «πράσινος» αρχιτέκτονας ή σχεδιαστής προσπαθεί να διαφυλάξει τον αέρα, το νερό και το έδαφος επιλέγοντας οικολογικά υλικά και κατασκευαστικές πρακτικές.

shutterstock_360829034

Αφορά στην ενσωμάτωση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, φυσικού αερισμού και περισσότερου φυσικού φωτός στα κτίρια που ζούμε, δουλεύουμε και παίζουμε. Η πράσινη αρχιτεκτονική συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην προσπάθεια για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών ζημιών που καταστρέφουν σταδιακά τον πλανήτη μας.

Σχεδιασμένη σκόπιμα για να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η πράσινη αρχιτεκτονική προασπίζει τις αρχές της μετριοπάθειας και της αποδοτικότητας στη χρήση της ενέργειας και των πόρων, των δομικών υλικών και ακόμη και των επιδράσεων και των επιπτώσεων στο φυσικό οικοσύστημα στο οποίο βρίσκεται ένα κτίριο.

Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αυξηθεί με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα, προσανατολίζοντας τα κτίρια έτσι ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τις εποχιακές αλλαγές της θέσης του ήλιου και από τη χρήση εναλλακτικών και κατάλληλων για την κάθε περιοχή πηγών ενέργειας, οι οποίες – ανάλογα με τη γεωγραφική θέση – περιλαμβάνουν ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, βιομάζα, νερό, ή φυσικό αέριο.

shutterstock_220877293

Τα πιο ελκυστικά υλικά είναι αυτά που ανακυκλώνονται ή ανανεώνονται και εκείνα που απαιτούν τη λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή τους. Το καλύτερο σενάριο είναι να προέρχονται από τοπικές πηγές και να μην περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες. Τα υλικά αυτά είναι κατασκευασμένα από μη ρυπογόνα ακατέργαστα συστατικά και είναι ανθεκτικά και ανακυκλώσιμα.

Η Αρχιτεκτονική 2030 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα Έντουαρντ Μαζρία. Ο στόχος της είναι όλα τα νέα κτίρια, τα συγκροτήματα και οι σημαντικότερες ανακαινίσεις να είναι κλιματικά ουδέτερα μέχρι το 2030. Σύμφωνα με τον Μαζρία, ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών βιώσιμου σχεδιασμού, την επί τόπου παραγωγή και/ή την αγορά ανανεώσιμης ενέργειας.